Juraj Šváč

Juraj Šváč

Prax

 • II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, 1987–2004, 2008–2013
 • samostatnepracujúci lekár, 2013- primár
 • vedúci strediska pre peritoneálnu dialýzu 1992 – 2004
 • námestník riaditeľa pre LPS, 2000 – 2004, 2010 – 2012
 • Nefrologicko – dialyzačné centrum NZZ Logman a.s. – primár 2004 – 2005
 • Nefrologicko – dialyzačné centrum NZZ Logman a.s. – lekár 2005 – 2008
 • Medicínsky riaditeľ Logman a.s. Bratislava 2004 – 2008
 • Primár dialyzačného strediska LC-REN s.r.o Veľký Krtíš 2008 – 2011
 • Krajský odborník pre odbor nefrológia v BBSK 18.12.2014-trvá

Vzdelávanie a príprava 1968 – 1977

 • Základná 9. ročná škola, Mládežnícka ulica Banská Bystrica,
 • 1977 – 1981
 • Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica,
 • 1981 – 1987
 • LFUP Olomouc
 • Interné lekárstvo I. stupňa, 7.11.1990
 • Interné lekárstvo II. stupňa, 7.11.1995
 • Nefrológia, 4.1.1998
 • philosophiae doctor (PhD) 18.1.2002
 • Študijné pobyty: 
 • University of Thessaloniki, Fisrt department of medicine, AHEPA
 • General Hospital, Greece – august 1989
 • Stadtspital Waid Zurich, Nierenstation – november 1991