MUDr. Slavomír Urbanček PhD

MUDr. Slavomír Urbanček  PhD

Univerzitné a postgraduálne vzdelanie

1981-87 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1991 -  Atestácia 1. stupňa z dermatovenerológie
1997 – Atestácia 2. stupňa z dermatovenerológie
2004 – ukončenie doktorandského štúdia v odbore dermatovenerológia – LFUK v Bratislave

Profesiogram

1987- 1998 – Dermatovenerologické oddelenie NsP Banská Štiavnica (sekundárny lekár, zástupca primára)
1998 – 2008 - Dermatovenerologické oddelenie NsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, primár, krajský odborník pre dermatovenerológiu
2008 – prednosta dermatovenerologickej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta  B. Bystrica

Kurzy, stáže

1994 – zdokonaľovacia stáž, Dermatovenerologické oddelenie Hôpital St. Louis (prof. Morel), Pariž, Francúzsko
2001 – stáž v dermatoalergológii Dermatovenerologické oddelenie, Hôpital Fournier (prof. Schmutz, prof. Barbaud), Nancy, Francúzsko
2003 –stáž Dermatovenerologické oddelenie, Hôpital St. Louis (prof. Morel), Pariž, Francúzsko
2006 – stáž Oddelenie dermatologickej onkológie, Hôtel Dieu, Nantes, (prof.  Dreno)

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
–  vedecký sekretár 2006-2010
–  člen pracovnej skupiny dermatoalergológie  a profesionálnych dermatóz
-        psoriatický klub
-        garant sekcie mladých dermatológov
International Psoriasis Network, Paríž - národný koordinátor pre Slovensko 
GRAPPA – Group for research and assessment of psoriasis and  psoriasis arthritis
COST (European cooperation in science and technology) – Action TD 1206 Standerm: development and Implementation of European Standards on Prevention of Occupational Skin Diseases – delegát SR
Slovenská lekárska komora - člen výboru Sekcie dermatovenerológie
Slovenská spoločnosť pre alergológiu a klinickú imunológiu
Slovenská mykopatologická spoločnosť
European academy of dermatology and venereology
American Academy of Dermatology
Société française de dermatologie


Členstvo v redakčných radách
Dermatovenerológia pre prax (Solen, Bratislava) – člen redakčnej rady
Referátový výber Dermatologie – člen redakčnej rady (Praha)
Liečba dermatovenerologických ochorení – člen redakčnej rady (Martin)
Latin American Journal of psoriasis and psoriatic arthritis (Buenos Aires)
Dermatologic Therapy – reviewer

Iné
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – konzultant
DOKSS = Dermatoonkologická kooperatívna skupina Slovenska – tajomník
Komisia pre posudzovanie kožných chorôb z povolania pre žilinský a banskobystrický kraj - predseda