MUDr. Kateřina Novotná

MUDr. Kateřina Novotná

Prax

  • Rádiológia FNsP FDR Banská  Bystrica, sekundárny  lekár, 1995 - doteraz
  • Rádiológia DFNsP Banská Bystrica,  sekundárny lekár, 2004 - doteraz

Vzdelávanie a príprava

  • 2008 atestácia v odbore Rádiológia, SZU  Bratislava
  • 2002 atestácia v  odbore Rádiológia I. st. SZU Bratislava
  • 1989 - 1995 Lékařská fakulta UK Hradec Králové