MUDr. Matej Vozár, MPH

MUDr. Matej Vozár, MPH
Primár oddelenia intervenčnej rádiológie Stredoslovenského  ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s.
Cesta k nemocnici 1, 97401, Banská Bystrica
Tel. 00421484333964, vozar.matej@suscch.eu


Vzdelanie:

2000 – Lekárska fakulta UK Bratislava
2003 – Špecializačná skúška v odbore rádiológia
2007 – Špecializačná skúška  v odbore Intervenčná rádiológia

Pracovné skúsenosti:

9/2000 – 4/2009 – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava, Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

 • intervenčný rádiológ
 • viac ako 2500 cievnych ultrazvukových vyšetrení ročne
 • viac ako 600 perkutánnych vaskulárnych intervencií ročne
 • aktívna účasť na odborných konferenciách na Slovensku aj v zahraničí
 • Autor a spoluautor mnohých publikácií v odborných časopisoch

5/2009 – trvá – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Banská Bystrica

 • Primár Oddelenia rádiológie
 • Člen výboru Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie
 • Viac ako 6000 perkutánnych vaskulárnych intervencií ako prvý operatér v nasledovnom rozsahu

Endovaskulárna liečba:

 • Periférneho aterosklerotické ochorenie tepien dolných končatín vrátane kritickej končatinovej ischémie a infrapopliteálne intervencie
 • Akútnej končatinovej ischémie – katétrom usmernená trombolýza a farmakomechanická trombektómia
 • Cerebrovaskulárnej insuficiencie – karotický stenting s emboloprotekciou, intrakraniálne intervencie, stenttrombektómia pri liečbe akútnej ischemickej mozgovej príhody
 • Akútnych a chronickych aortálnych syndrómov – EVAR, TEVAR, PEVAR
 • Vertebrobazilárnej insuficiencie a „subclavian steal“ syndrómu
 • Renovaskulárnej hypertenzie – renálny stenting
 • Rezistentnej hypertenzie pomocou techník renálnej denervácie
 • Intervencie na zlyhávajúcich dialyzačných prístupoch
 • Embolizačná liečba


MUDr. Matej Vozár, MPH
Primár oddelenia rádiológie
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica
048/4333964, 048/433367